\"Урлал дизайн-2015\" удирдамж

2015-04-20 15:52:28

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (116) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрх олгох талаар

2015-04-15 17:13:19

СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРИЙН АНХААРАЛД

2014-2015 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамжийг танилцуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17-д заасны дагуу багшлах эрх олгох, сунгах, хасах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ.

 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, арга зүйчийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.2 дахь шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг энэхүү удирдамжаар зохион байгуулна. 

Багшлах эрх олгох удирдамж, ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн маягт, Багшлах эрх сунгуулах хүсэлтийн маягт, Багшлах эрхийн үнэмлэх нөхөн олгуулах хүсэлтийн маягт, Бүртгэл мэдээллийн хүснэгтийн дагуу багшийн материал бүрдүүлэн 4 дүгээр сарын 20-ны дотор боловсрол, соёлын газрын бичиг хэрэгт ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон багшийн материалыг хүлээн авахгүй.

Бүрдүүлэх материалыг http://www.bumtuya.miniih.com/index.php/home/post/241 хаягаар авна уу

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (83) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрхийн онлайн бүртгэлийн зөвлөмж

2015-04-15 14:28:26

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (38) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрх шинээр авах тухайд

2015-04-14 07:21:52

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (48) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрх сунгах тухайд

2015-04-14 07:19:11

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (13) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрхийн шалгалтын тухайд

2015-04-14 07:17:30

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (43) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Технологи, хөгжмийн боловсролын 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын сургалтын мэдээлэл

2015-04-02 15:34:20

10 дахь жилдээ ажиллаж буй технологийн багшийн сургалтад 12-р сургуулийн Доржшүхэрт, Шинэ хөгжил сургуулийн Наранбаатар нар 04сарын13-18-ны өдрүүдэд,  хөгжмийн багш нарын сургалтад 12-р сургуулийн Оюунбаатар, 1-р сургуулийн Урангоо нар 04сарын 13-18-ны өдрүүдэд тус тус хамрагдана. Доорх зааврыг уншиж материалаа бүрдүүлээрэй.

Ангилал : Багш нарын сургалт | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (41) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Техник технологийн олимпиадын дүн

2015-03-30 15:03:03

Ангилал : Олимпиад, уралдаан тэмцээн | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (74) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Технологийн олимпиадын эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын төслийн ажлын шалгуур

2015-03-24 13:56:57

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (101) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

\"Миний мэдэх Чингис хаан\" олон улсын эчнээ уралдааны удирдамж

2015-03-23 08:37:59

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (44) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн Техник технологийн XIX олимпиадын II давааны хөтөлбөр

2015-03-20 10:32:39

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (70) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Техник технологийн олимпиадын 2-р шатанд оролцогчдод зөвлөмж

2015-03-17 16:56:59

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (83) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Технологийн ЗАН-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2015-02-11 08:42:23

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (93) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2015.01 сард зохион байгуулсан "Техникийн загвар хийх аргачлал" сургалтад оролцогчдын ирц

2015-02-11 08:22:13

Ангилал : Багш нарын сургалт | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (49) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Хөгжмийн багш нарт зохиох сургалтын тоот, удирдамж, хөтөлбөр

2015-02-06 12:12:47

 ХДТ-т жүжгийн бэлтгэл явагдаж буйтай холбогдуулан сургалтын хугацаа хойшлогдсоныг анхаарна уу.

 Дэлгэрэнгүйгээс удирдамж, хөтөлбөрийг авна уу

Ангилал : Багш нарын сургалт | Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (46) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй