Хичээл

12 жилийн 12-р ангийн эрэгтэй технологийн сургалтын төлөвлөгөө

2014-11-05 08:52:05

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (245) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн Технологи, зураг зүйн ЗАН-ээс 2014-2015 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө

2014-11-05 08:47:53

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (112) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Эрвээхэйтэй мэндчилгээ хийх аргачлал

2013-05-01 10:46:02

Аргачлалыг  энд дарж үзнэ үү

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (659) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Цахим хичээл

2013-04-26 14:46:50

Хичээлийг бүтнээр нь энд дарж   үзээрэй.

 

 

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (211) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Техникийн бодлого, дасгал ажил

2013-03-28 09:27:02

"Шинэ хөгжил" цогцолбор сургуулийн багш Ш.Энхтуяа

 

Техникийн бодлого, дасгал ажил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (571) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Кинематик схем

2013-03-26 18:00:04

"Шинэ хөгжил" цогцолбор сургуулийн багш Ш.Энхтуяа

 

Кинематик схем, тэмдэглэгээ

 

Ìåõàíèê õºäºë㺺íèé ç¿é òîãòëûã ñóäàëäàã øèíæëýõ óõààíûã êèíåìàòèê ãýäýã. Ìàøèí ìåõàíèçìûí õºäºë㺺íòýé õýñã¿¿ä  áîëîí õîëáîëòûã ñòàíäàðòûí õÿëáàð òýìäýãëýãýýãýýð òýìäýãëýñíèéã êèíåìàòèê ñõåì ãýíý.

Нийтэлсэн : Ж.Насанжаргал | Уншсан (891) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй